Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

10.01.2013

Β’ Επαναληπτική Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών ισογείων καταστημάτων στον Πειραιά

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Κυριακή, 21/01/2013 και ώρα 10.00

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης, Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 6ος όροφος γρ.65.

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Α’ επαναληπτική δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι ισογείων καταστημάτων, στο ακίνητο επί των οδών Κολοκοτρώνη 70, Βασ. Γεωργίου Α’ 5 και Νοταρά 55, στον Πειραιά, κληρονομίας Ανδρέα Γαζή:

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν για την εκμίσθωση ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω τριών καταστημάτων.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την 20.1.2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ.-12μ.μ. στη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου (Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος γρ.65).

Οι όροι της δημοπρασίας και συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου (Χρ.Λαδά 6, 6ος όροφος γρ.65, τηλ. 210/3689127 -210/3689130).