Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

16.01.2013

Αρ. Διακήρ. 4/2012 για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος στην Αθήνα

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Κυριακή, 24/02/2013 και ώρα 10.00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4-2012 ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 14 (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 29,53 ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ Υια,Υιβ)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης το υπ’ αρ. 1 ισόγειο κατάστημα επιφανείας 29,53 τμ, με συνενωμένα υπόγεια Υια και Υιβ  29,10 τ.μ και 11,40 τ.μ αντίστοιχα, στο ακίνητο επί της οδού Ευριπίδου 14, Αθήνα, κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη, με ελάχιστό όρο προσφοράς το ποσό των εννιακοσίων ενενήντα ευρώ  (990,00 €).

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την 24.02.2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ.-12μ.μ. στη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου (Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος γρ.65)

Οι όροι της δημοπρασίας και συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου (Χρ.Λαδά 6, 6ος όροφος γρ.65, τηλ. 3689127 -210/3689130).

Πλήρες κείμενο διακήρυξης