Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

19.10.2012

Αρ. Διακηρύξεων 1, 2, 3/2012 για την εκμίσθωση τριών ισογείων καταστημάτων επί ακινήτου στον Πειραιά

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Κυριακή, 4/11/2012 και ώρα 10.00

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης, Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 6ος όροφος γρ.65.

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι ισογείων καταστημάτων, στο ακίνητο επί των οδών Κολοκοτρώνη 70, Βασ. Γεωργίου Α’ 5 και Νοταρά 55, στον Πειραιά, κληρονομίας Ανδρέα Γαζή:

 

  1. Το με αρ. 11 κατάστημα με υπόγειο, επιφανείας 20.47 τ.μ. και 55,40 τ.μ, αντίστοιχα, με ελάχιστό όρο προσφοράς το ποσό των χιλίων εκατό πενήντα εννέα ευρώ (1.159,00€).
  2. Το με αρ. 12 κατάστημα, επιφανείας 23,90 τ.μ, με ελάχιστο όρο προσφοράς το ποσό των χιλίων διακοσίων δέκα πέντε ευρώ (1.215,00€).
  3. Και τα με υπ’ αρ. 1, 13α, 2 και 13β καταστήματα με συνενωμένη χρήση, επιφανείας 23,23 τμ., 6,88τμ., 22,72τμ., 6,55τμ. αντίστοιχα, ήτοι 59,38τμ. , με το αρ.2. υπόγειο επιφανείας 22,72 τ.μ, με ελάχιστο όρο προσφοράς το ποσό των χιλίων οκτακοσίων οκτώ ευρώ (1.808,00€).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν για την εκμίσθωση ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω τριών καταστημάτων.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την 4.11.2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ.-12μ.μ. στη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου (Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος γρ.65)

Οι όροι της δημοπρασίας και συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου (Χρ.Λαδά 6, 6ος όροφος γρ.65, τηλ. 210-3689127 και 210-3689130)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1-2012 ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  11 με υπόγειο  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 70

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-2012 ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 12  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 70

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3-2012 ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1,2 13Α Κ 13Β ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 70