Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων

28-02-2013 Γ’ Επαναληπτική Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών ισογείων καταστημάτων στον Πειραιά

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Κυριακή, 10/03/2013 και ώρα 10.00

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης, Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 6ος όροφος γρ.65.


17-01-2013 Τελειωτική Δημοπρασία εκμίσθωσης καταστήματος (Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας, Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Κυριακή, 3/02/2013 και ώρα 10.00

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης, Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 6ος όροφος γρ.65


16-01-2013 Αρ. Διακήρ. 4/2012 για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος στην Αθήνα

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Κυριακή, 24/02/2013 και ώρα 10.00


10-01-2013 Β’ Επαναληπτική Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών ισογείων καταστημάτων στον Πειραιά

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Κυριακή, 21/01/2013 και ώρα 10.00

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης, Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 6ος όροφος γρ.65.


19-10-2012 Αρ. Διακηρύξεων 1, 2, 3/2012 για την εκμίσθωση τριών ισογείων καταστημάτων επί ακινήτου στον Πειραιά

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Κυριακή, 4/11/2012 και ώρα 10.00

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης, Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 6ος όροφος γρ.65.


Αποτελέσματα 15 μέχρι 20 από τα συνολικά 20