Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων

19-01-2018 Διακ. 1/2018 Δημ. Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση 3 Ισογείων Καταστημάτων (Κολοκοτρώνη 70, Πειραιά) κληρ. Α. Γαζή

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : μέχρι και τις 13/2/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 13/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.


11-10-2017 Διακ 6/2017 Δημ. Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση Ισογείου Καταστήματος (Ευριπίδου 14) κληρ. Αν. Παπαδάκη

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: μέχρι και 07/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 07/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.


15-09-2017 Διακ 4/2017 Δημ. Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση γραφείων Α'ορόφου (Ακαδημίας 33) κληρ. Δ.Αράπογλου

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: μέχρι και 11/10/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 11/10/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ.


03-05-2017 Διακ 3/2017 Δημ. Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος Ιπποκράτους 15

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : μέχρι και 6/6/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 6/6/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.


03-05-2017 Διακ 2/2017 Δημ. Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση 5 ισογείων καταστημάτων Ιπποκράτους 15

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : μέχρι και 30/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 30/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.


21-03-2017 Υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτου επί της 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 11, κληρονομίας Σ.ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : μέχρι και 7/7/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 7/7/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 20