Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

21-11-2017 5η Ανακοίνωση για τη Διακήρυξη με αριθμό:PR_10562_M12017

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο της ΤΥΠΑ προς την εταιρεία "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Ε.", με διευκρινίσεις για το διαγωνισμό


20-11-2017 Διακήρυξη 7/2017 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ

ΝΕΑ ημερομηνία διενέργειας : Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ


20-11-2017 Αριθμός Διακήρυξης :PR_10805_ΠΥ32017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και συμπλήρωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού των Πανεπιστημιακών κτηρίων στο κέντρο», (Α.Μ.10805).


20-11-2017 Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών στο ΦEK 1120/9-11-17 (τ.Γ΄)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 22/1/2018


20-11-2017 Προκήρυξη 7 θέσεων καθηγητών στο ΦEK 1121/9-11-17 (τ.Γ΄)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 16/1/2018


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 655