Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

27-11-2017 Προκήρυξη 7 θέσεων καθηγητών στο ΦΕΚ 1163/20-11-2017 τ.Γ΄

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/1/2018


27-11-2017 Προκήρυξη 7 θέσεων καθηγητών στο ΦΕΚ 1139/13-11-2017 τ.Γ΄

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/1/2018


27-11-2017 Αριθμός Διακήρυξης: PR_10956_0062017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση των καυστήρων των κτηρίων του Πανεπιστημίου», Α.Μ.10956


27-11-2017 Προκήρυξη 7 θέσεων καθηγητών στο ΦΕΚ 1138/13-11-2017 τ.Γ΄

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/1/2018


27-11-2017 Προκήρυξη 7 θέσεων καθηγητών στο ΦΕΚ 1137/13-11-2017 τ.Γ΄

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/1/2018


23-11-2017 Διακ 11/2017: Προμήθεια και αποθήκευση υγρού Αζώτου και προμήθεια υγρού Ηλίου

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : 27/11/2017, ώρα 10:00 πμ

Ημερομηνία Διενέργειας : 27/11/2017, ώρα 14:00 μ.μ


22-11-2017 Διακήρυξη 6/2017 Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : Δευτέρα 27/11/2017, ώρα 13:30 μμ

ΝΕΑ Ημερομηνία Διενέργειας : Παρασκευή 01/12/2017, ώρα 10:00 π.μ


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 655