Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.04.2017

Υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής του Υποψηφίου Διδάκτορα Κανάκη Ιωάννου (π. Ιακώβου)

3η Μαϊου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την 3η Μαϊου  2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής του Υποψηφίου Διδάκτορα Κανάκη  Ιωάννου (π. Ιακώβου), σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4, εδ. α΄ και β΄ και 13, του Ν. 3685/2008.

Η υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα GU-  Media Center, Kέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής Ε.Κ.Π.Α. (2ος όροφος),  Πανεπιστημιούπολη  Ζωγράφου.  

 

Ο Πρόεδρος του Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας
Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης

Η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Ελένη Παπακώστα- Χριστινάκη