Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.05.2017

Υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Σπ. Αγγελόπουλου

21η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής Αθηνών

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την 21η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10:00, στην υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Σπ. Αγγελόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4, εδ. α΄ και β΄ του ν. 3685/2008.

Η υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριών της Σχολής, στο κτίριο της Θεολογικής Σχολής, στην  Πανεπιστημιούπολη  Ζωγράφου. 


Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

Καθηγητής Σωτήριος Σ. Δεσπότης