Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.10.2017

Υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής του υποψ. διδάκτορα κ. Χαράλαμπου Μποντζίδη

20 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης, στο κτίριο του Τμήματος Πληροφορικής του ΕΚΠΑ, στην  Πανεπιστημιούπολη  Ζωγράφου.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την 20η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στην υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής του υποψ. διδάκτορα κ. Χαράλαμπου Μποντζίδη, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4, εδ. α΄ και β΄ του ν. 3685/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 41, παρ. 3, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α’).

Η υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης, στο κτίριο του Τμήματος Πληροφορικής του ΕΚΠΑ, στην  Πανεπιστημιούπολη  Ζωγράφου.

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
 
*(υπογραφή)
Καθηγητής Σωτήριος Σ. Δεσπότης
 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος