Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.10.2017

Υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής του υποψ. διδάκτορα κ. Γεωργίου (π. Πάμφιλου) Γιαπιτζάκη

12 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης, στο κτίριο του Τμήματος Πληροφορικής του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη  Ζωγράφου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την 12η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής του υποψ. διδάκτορα κ. Γεωργίου (π. Πάμφιλου)Γιαπιτζάκη, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4, εδ. α΄ και β΄ του ν. 3685/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 41, παρ. 3, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α’).

Η υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης, στο κτίριο του Τμήματος Πληροφορικής του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη  Ζωγράφου. 

 

Ο Πρόεδρος

του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

 

*(υπογραφή)

Καθηγητής Σωτήριος Σ. Δεσπότης

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος