Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.07.2017

Υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής της Υποψ. Διδάκτορος κ. Μελέτση Κυριακής

με θέμα:"Η οργάνωση και η δομή της χριστιανικής Εκκλησίας κατά τις Ποιμαντικές επιστολές στο πλαίσιο των ελληνικών και ρωμαϊκών λατρευτικών ενώσεων"

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την 11η Ιουλίου  2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00΄, στην υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής της  Υποψ. Διδάκτορος κ. Μελέτση  Κυριακής, σύμφωνα με τα άρθρα 12,παρ.5, εδ. β΄και γ΄ και 13, παρ. 1,εδ. ζ  του Ν. 2083/92,

με θέμα:"Η οργάνωση και η δομή της χριστιανικής Εκκλησίας κατά τις Ποιμαντικές επιστολές στο πλαίσιο των ελληνικών και ρωμαϊκών λατρευτικών ενώσεων".

Η υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στο  Γραφείο του Αναπληρωτή Πρύτανη  Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων  Καθηγητού κ. Κωνσταντίνου Μπουραζέλη  στο Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30, 105 64  Αθήνα).

Ο Πρόεδρος του Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας
& Επιβλέπων Καθηγητής

Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης