Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.01.2020

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στο μάθημα "ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ" (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020)

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Γλάρος

   

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β' ΑΙΩΝΑΣ: Κλήμης Ρώμης

Διδαχή τῶν Ἀποστόλων
Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος
Πολύκαρπος Σμύρνης
Ἀπολογητές
Ἐπιστολή δῆθεν Βαρνάβα
Παπίας
Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ
Ἀπόκρυφα καί γνωστικά
«Μαρτύριον» Πολυκάρπου
Μαρκίων
Ἰουστῖνος
Μαρτύριον τοῦ Ἰουστίνου
Κέλσος
Μοντανός
Διονύσιος Κορίνθου
Εἰρηναῖος Λυών
Πρός Διόγνητον
Ὕμνοι Λειτουργικοί

Γ' ΑΙΩΝΑΣ:

Σχολές Ἀλεξανδρείας καί Ἀντιοχείας
Κλήμης Ἀλεξανδρεύς.
Τερτυλλιανός
Ἱππόλυτος
Σαβέλλιος
Ὠριγένης
Παῦλος Σαμοσατεύς
Μάνης

Δ΄ - E´ ΑΙΩΝΑΣ:

Μ. Ἀθανάσιος
Ἄρειος
Ἐπιφάνιος Κύπρου
Γρηγόριος Θεολόγος
Μ. Βασίλειος
Γρηγόριος Νύσσης
Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων
Αὐγουστῖνος Ἱππῶνος
Ἱερώνυμος
Κύριλλος Ἱεροσολύμων
Ἰωάννης Χρυσόστομος
Κύριλλος Ἀλεξανδρείας

ΣΤ΄ ΑΙΩΝΑΣ:

Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων

Ζ' – Θ´ΑΙΩΝΑΣ:

Μάξιμος Ὁμολογητής
Ἀναστάσιος Σιναΐτης
Ἀνδρέας Κρήτης
Ἰωάννης Δαμασκηνός