Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.01.2020

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στο μάθημα "ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" (ΧΕ 2019-2020)

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ειρήνη Χριστινάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα Κανονικό Δίκαιο αντλείται εναλλακτικά από τα κάτωθι εγχειρίδια.

Επιλογή (α) Παντ. Ροδόπουλου, Επιτομή Κανονικού Δικαίου (πλήν του Παραρτήματος)
Επιλογή (β) Παν. Μπούμη, Κανονικό Δίκαιο.

Συμπληρωματικά, ανεξάρτητα από την επιλογή συγγράμματος πρέπει να ληφθούν υποχρεωτικώς υπόψη και τα εξής:

α. Ως προς το κεφάλαιο του Διαζυγίου, θα αποτελούν εξεταστέα ύλη και οι  αναρτηθείσες από τη διδάσκουσα σημειώσεις που επικαιροποιούν την διδακτέα ύλη των εγχειριδίων με το ισχύον πολιτειακό δίκαιο: https://goo.gl/efUlCQ.

β. Στην εξεταστέα ύλη θα συμπεριλαμβάνεται επίσης:
1. Ο Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος της Ανακήρυξης του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος (1850)
2. η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη περί διοικήσεως των Νέων Χωρών (1928).

Από το Γραφείο