Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.01.2019

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στα μαθήματα της Καθηγήτριας Διοτίμας Λιαντίνη ακαδ. έτους 2018-19

Μαθήματα: "Θρησκευτική Τέχνη", "Θρησκευτικός Τουρισμός", "Μουσειοδιδακτική της Θρησκευτικής Τέχνης", "Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη"

- Ύλη για το μάθημα "Θρησκευτική Τέχνη"

Από το βιβλίο του E.H. Gombrich Το χρονικό της Τέχνης σελίδες 15-141
(κεφάλαια 1-5 και Εισαγωγή).

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να ξέρουν να αναγνωρίζουν τα έργα τέχνης που παρουσιάζονται στο βιβλίο και θα πρέπει να τα τοποθετούν στη χρονική και καλλιτεχνική περίοδο που εντάσσονται και να δικαιολογούν την απάντησή τους.

- Ύλη για το μάθημα "Θρησκευτικός Τουρισμός"

Από το βιβλίο της κας Μοίρα Πολυξένης ορίζονται όλα τα κεφάλαια εκτός του
κεφαλαίου 17 (σελ. 137-148) και του Παραρτήματος (σελ. 175-245).

- Ύλη για το μάθημα "Μουσειοδιδακτική της Θρησκευτικής Τέχνης"

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά. Οι φοιτητές θα κληθούν να αναγνωρίσουν εικόνες και την εποχή τους, να γνωρίζουν τα βασικά καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε εποχής και σε ορισμένες περιπτώσεις θα κληθούν να αναγνωρίσουν συγκεκριμένους καλλιτέχνες και να αναλύσουν την τέχνη τους.

1.      Α. Για όσους έχουν το βιβλίο του E.H. Gombrich «Το Χρονικό της  Τέχνης»:
Κεφάλαιο 9, Η στρατευόμενη εκκλησία - Ρομανικός ρυθμός: σελίδες 172-181.
Κεφάλαιο 10, Η θριαμβεύουσα εκκλησιά (13ος αιώνας, Διεθνής Γοτθικός
Ρυθμός): σελίδες 185-205.
Κεφάλαιο 11, Αυλικοί και Αστοί (14ος αιώνας): σελίδες 207-214.
Κεφάλαιο 12, Πρώιμη Αναγέννηση, αρχές 15ου αιώνα: σελίδες 223-235.
Κεφάλαιο 13: σελίδες 247-267.
Κεφάλαιο 15, Επίτευξη της Αρμονίας, αρχές 16ου αιώνα (ώριμη Αναγέννηση):
σελίδες 287-323.
Κεφάλαιο 16, Βενετία: σελίδες: 325-339.
        Β. Για όσους έχουν το βιβλίο Ιστορία της Τέχνης των Hugh Honour και John
Fleming
Κεφάλαιο 9, Ο Μεσαίωνας στην Ευρώπη: σελίδες 316-366
Κεφάλαιο 10, Ο 15ος αιώνας στην Ευρώπη: σελίδες 370-404

2.      Από το βιβλίο «Η Εικονογραφία του Ασώτου στην Ανατολική και Δυτική
Τέχνη, Διδακτική της παραβολής μέσω της τέχνης»
Σελίδες 23-43 (Εισαγωγικό Πλαίσιο, Παραβολές Χάριτος)
Σελίδες 61-71 (Μεσοβυζαντινά ιστορημένα χειρόγραφα, Κώδικας 11ου αιώνα,
Παρίσι, Κώδικας 12ου αιώνα Φλωρεντία)
Σελίδες 123-144 Υστεροβυζαντινές και Μεταβυζαντινές Τοιχογραφίες και Εικόνες
Σελίδες 145-152 Εικονογραφικοί Τάπητες Elisabethkirche Marburg (15ος αι.)
Κάτω Χώρες
Σελίδες 186-199 Hieronymus Bosch
Σελίδες 255-284 Rembrandt van Rijn
Ιταλία
Σελίδες 318-320 Lionello Spada
Σελίδες 324-332 Guercino
Σελίδες 337-339 Salvatore Rosa
Σελίδες 343-346 Pompeo Batoni
Γερμανία
Σελίδες 347-356 Albrecht Duerer
Ισπανία
Σελίδες 373-389 Murillo
Γαλλία
Σελίδες 397-401 Gustave Moreau
Έλληνες Καλλιτέχνες
Σελίδες 411-417 Νικόλαος Γύζης
Σελίδες 436-437 Giorgio de Chirico


- Ύλη για το μάθημα "Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη"

Για όσους διάβασαν το βιβλίο της κ. Ναυσικάς Πανσελήνου, Βυζαντινή Ζωγραφική:
Η Εισαγωγή (σελ 21-27)

Επίσης από το ίδιο βιβλίο, από την Πρωτοβυζαντινή και Παλαιοχριστιανική Τέχνη οι σελίδες 31-47 (και αναγνώριση των εικόνων), το κεφάλαιο για την ιστορία και την τεχνική της δημιουργίας Μωσαϊκών και Ψηφιδωτών (σελ. 47-64, και σελ. 68-89), το κεφάλαιο για τις τοιχογραφίες ως την εικονομαχία (σελ. 89-95) και τα κεφάλαια τα σχετικά με τις εικόνες, την καταγωγή τους, τους τρόπους κατασκευής τους και το ιδεολογικό τους υπόβαθρο (σελ. 97-105).

Από τη Μεσοβυζαντινή περίοδο στο ίδιο βιβλίο το κεφάλαιο σχετικά με την Εικονομαχία (σελ. 129-134), το κεφάλαιο για την Αναγέννηση των Μακεδόνων (σελ. 135-137), το κεφάλαιο για τη δημιουργία του εγγεγραμμένου σταυροειδούς ναού με τρούλλο και το εικονογραφικό του πρόγραμμα (σελ. 138-142), και τα ψηφιδωτά του 9ου και του 10ου αιώνα (σελ. 142-151).

Για όσους διάβασαν το βιβλίο της κ. Ιωάννας Στουφή Πουλημένου, Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη: σ. 55-75 (ζωγραφική των τάφων και των κατακομβών, θέματα και αλληγορικά σύμβολα), 88-93 (Αγάλματα, παραδείγματα Καλού Ποιμένα, Χριστού Ορφέα, Χριστού ως φιλόσοφος ή Δάσκαλος), 95-109 (πρώτες εκκλησίες και αρχιτεκτονική ναών), 134-155 (τα μέρη της Βασιλικής και τα προσκτίσματα), 201-221 (Παλαιοχριστιανική Εικονογραφία – Θεσσαλονίκη – Ραβέννα), 224-227 (Νίκαια και Μονή Σινά), 234-240 (Τοιχογραφίες και Εικόνες παλαιοχριστιανικής εποχής), 267-271 (ζωγραφική Εικονομαχικής περιόδου), 309-328 (Εικονογραφικό πρόγραμμα βυζαντινών ναών).

Οι φοιτητές οφείλουν να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις συνθέσεις των μνημείων της Θεσσαλονίκης, της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, του Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Νίκαια της Βιθυνίας και της Ραβέννας, οι οποίες αναλύονται λεπτομερώς στο μάθημα και ευρίσκονται στο συμπληρωματικό υλικό φωτοτυπιών που διατίθενται στο φωτοτυπείο «η Λύση», απέναντι από τη Σχολή.

Από το Γραφείο