Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.04.2019

Ύλη εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-19 στα μαθήματα "Λειτουργική", Ἑορτολογία" και "Θεολογία της Λατρείας"

Διδάσκων: Καθηγητής Γεώργιος Ν. Φίλιας

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΦΙΛΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, τόμ. Α, ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ:

25-114,  121-155,  161-214,  216-223,  290-407.


ΥΛΗ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γ.Ν. ΦΙΛΙΑ «Οἱ θεομητορικὲς ἑορτὲς…» : σσ. 11-28/ 45-47/ 59-63/ 91-100/ 119-134/ 180-188.


ΥΛΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ    Τ Η Σ   Λ Α Τ Ρ Ε Ι Α Σ»:

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γ.Ν. ΦΙΛΙΑ, «Ἡ ὄγδοη ἡμέρα…» : σσ. 7-18/ 72-81/ 93-110/ 123-153/ 186-217/ 219-249.