Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.09.2019

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ στοιχείων των ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ανακοίνωσης

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους τις παρακάτω μέρες και ώρες:

Τα επώνυμα που αρχίζουν:

από Α έως και Δ:    Παρασκευή 4/10/2019, 10:00-13:00
από Ε έως και Κ:    Δευτέρα 7/10/2019, 10:00-13:00
από Λ έως και Ξ:    Τρίτη 8/10/2019, 10:00-13:00
από Ο έως και Σ:    Τετάρτη 9/10/2019, 10:00-13:00
από Τ έως και Ω:    Πέμπτη 10/10/2019, 10:00-13:00


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
•    Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
•    Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
•    Εκτυπωμένη την αίτηση της ηλεκτρονικής εγγραφής

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (κατά περίπτωση)
•    Πιστοποιητικό γέννησης (ΜΟΝΟ για τους άνδρες)
•    Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέσω ΚΕΠ)  σε περίπτωση που κατά την ηλεκτρονική εγγραφή έχει δηλωθεί αριθμός διαβατηρίου

- Η διαδικασία ταυτοποίησης γίνεται από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

- Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία σας στη Γραμματεία του Τμήματος μπορείτε να στείλετε ταχυδρομικώς τα ανωτέρω δικαιολογητικά με θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής την εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής στη διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Κοιν. Θεολογίας και Θρησκειολογίας, Παν/πολη-Άνω Ιλίσια 157 84

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος