Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.01.2018

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και νέα ημερομηνία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Λήψη της αίτησης προς συμπλήρωση και κατάθεση: 
http://goo.gl/j65u5n

Κύριος στόχος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι η άμεση επαφή 32 προπτυχιακών φοιτητών με το αντικείμενο της μελλοντικής απασχόλησής τους προκειμένου να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώση που απέκτησαν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα και ταυτόχρονα ν’ αποκτήσουν εμπειρία και δεξιότητες σε χώρους με θεολογικό, παιδαγωγικό, και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θα υλοποιηθεί το επόμενο θερινό  εξάμηνο 2017-2018 (Μάρτιος - Απρίλιος 2018). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι (α) έχουν ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων του Α’ και Β΄ έτους και όσοι (β) θα έχουν το επόμενο θερινό εξάμηνο την φοιτητική ιδιότητα.

Η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται  έως την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018  στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, όπου θα λαμβάνουν και αριθμό πρωτοκόλλου (καθημερινά 11-1 στον κ. Άγγελο Μπαλάφα).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) αίτηση,
β) πρόσφατο πιστοποιητικό  αναλυτικής βαθμολογίας με τον μέσο όρο,
γ) Ε1 & Ε9 της Εφορίας όπου θα φαίνεται η οικονομική κατάσταση,
δ) πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης,
ε) φωτοτυπία της ταυτότητας,
στ) ΑΦΜ,
ζ) ΑΜΚΑ,
η)  Αριθμός Μητρώου  ΙΚΑ
θ) e-mail, τηλέφωνο κινητό και διεύθυνση και
ι) βιογραφικό σημείωμα όπου τα προσόντα ή τα πτυχία ξένων γλωσσών ή Η/Υ που θα αναφέρονται,  θα πρέπει να πιστοποιούνται  με φωτοτυπία επισυναπτόμενη.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων και εφόσον θα έχουν προκύψει νέες αιτήσεις η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, ώρα 10.00 π.μ. στο χώρο του  Βιβλικο-Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεολογικής Σχολής.  

Από το Γραφείο του
Επιστημονικού Υπευθύνου