Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.05.2021

"Προσωρινό Πρακτικό Επιλογής Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Θεολογίας."

Εκ μέρους της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Πρόσκλησης με Α.Π. (ηλεκτ.πρωτ.23264/15-4-2021), συνεδρίασε και επέλεξε τους 6 (έξι) φοιτητές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση. Η επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής όπως αυτά έχουν επικαιροποιηθεί από την Γ.Σ. του Τμήματος στις 18.3.2021 και περιγράφονται στον επικαιροποιημένο Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και προκύπτουν από την χρήση αλγορίθμου και κριτηρίων.

Δείτε το συνημμένο αρχείο με το "ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ".

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.