Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.12.2017

Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α. (Δεκέμβριος 2017)

Υποβολή αιτήσεων: από 8-1-2018 έως 19-1-2018 στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και μετά παράδοση στο Γραφείο 105 κ. Α. Αγαπητού, ΕΤΕΠ (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Λήψη της αίτησης προς συμπλήρωση και κατάθεση: 
https://goo.gl/Ws6JUe

 

Κύριος στόχος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι η άμεση επαφή 32 προπτυχιακών φοιτητών με το αντικείμενο της μελλοντικής απασχόλησής τους προκειμένου να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώση που απέκτησαν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα και ταυτόχρονα ν’ αποκτήσουν εμπειρία και δεξιότητες σε χώρους με θεολογικό, παιδαγωγικό, και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θα υλοποιηθεί το επόμενο θερινό  εξάμηνο 2017-2018 (Μάρτιος - Απρίλιος 2018). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι (α) έχουν ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων του Α’ και Β΄ έτους και όσοι (β) θα έχουν το επόμενο θερινό εξάμηνο την φοιτητική ιδιότητα.

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 8-1-2018 έως 19-1-2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, όπου θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και μετά θα παραδίδονται στον 1ο όροφο Γραφείο 105 κ. Α. Αγαπητού (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή  11-1).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) αίτηση,
β) πρόσφατο πιστοποιητικό  αναλυτικής βαθμολογίας με τον μέσο όρο,
γ) Ε1 & Ε9 της Εφορίας όπου θα φαίνεται η οικονομική κατάσταση,
δ) πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης,
ε) φωτοτυπία της ταυτότητας,
στ) ΑΦΜ,
ζ) ΑΜΚΑ,
η)  Αριθμός Μητρώου  ΙΚΑ
θ) e-mail, τηλέφωνο κινητό και διεύθυνση και
ι) βιογραφικό σημείωμα όπου τα προσόντα ή τα πτυχία ξένων γλωσσών ή Η/Υ που θα αναφέρονται,  θα πρέπει να πιστοποιούνται  με φωτοτυπία επισυναπτόμενη.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί ο χώρος και ο χρόνος της συνέντευξης.

Από το Γραφείο
του Επιστημονικού Υπευθύνου