Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

31.05.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Λήψη της αίτησης προς συμπλήρωση και κατάθεση: 
http://goo.gl/j65u5n

Κύριος στόχος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι η άμεση επαφή 15 προπτυχιακών φοιτητών με το αντικείμενο της μελλοντικής απασχόλησής τους προκειμένου να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώση που απέκτησαν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα και ταυτόχρονα ν’ αποκτήσουν εμπειρία και δεξιότητες σε χώρους με θεολογικό, παιδαγωγικό, και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θα υλοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2018. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι (α) έχουν ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων του Α’ και Β΄ έτους και όσοι, (β) θα έχουν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος  την φοιτητική ιδιότητα.

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από την Παρασκευή  18 Μαΐου 2018 έως την  Τρίτη 29 Μαΐου 2018  στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, όπου θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και μετά θα παραδίδονται στον 1ο όροφο Γραφείο 105 κ. Α. Αγαπητού (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή  11-1).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) αίτηση (θα υπάρχει και φωτοτυπία στη Γραμματεία του Τμήματος Κοιν. Θεολογίας)
β) πρόσφατο πιστοποιητικό  αναλυτικής βαθμολογίας με τον μέσο όρο,
γ) Ε1 & Ε9 της Εφορίας όπου θα φαίνεται η οικονομική κατάσταση,
δ) πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης,
ε) φωτοτυπία της ταυτότητας,
στ) ΑΦΜ,
ζ) ΑΜΚΑ,
η)  Αριθμός Μητρώου  ΙΚΑ
θ) e-mail, τηλέφωνο κινητό και διεύθυνση και
ι) βιογραφικό σημείωμα όπου τα προσόντα ή τα πτυχία ξένων γλωσσών ή Η/Υ που θα αναφέρονται,  θα πρέπει να πιστοποιούνται  με φωτοτυπία επισυναπτόμενη.

Προσοχή! Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί άμεσα η ημερομηνία και ο τόπος προκειμένου  να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες  για την συνέντευξη στην Τριμελή Επιτροπή.

Πληροφορίες:
κα Αφροδίτη Αγαπητού, Ε.Τ.Ε.Π.
Γραφείο 105,
Τηλ.-Fax: 210-7275731, 5721

Από το Γραφείο του
Επιστημονικού Υπευθύνου