Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.06.2018

Πρόσκληση για την υποστήριξη της διατριβής του υποψ. διδάκτορος κ. Ι. Ξυδάκη (Α.Μ. 211)

28 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την 28η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής του υποψ. διδάκτορα κ. Ιωάννη Ξυδάκη σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 630/16.3.2018 απόφασης της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 1202/2.4.2018 τ. Β’).
Η υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κτήριο Θεολογικής Σχολής, Παν/πολη, 157 84  Άνω Ιλίσια).

Η Αναπλ. Πρόεδρος
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
*(υπογραφή)
Αναπλ. Καθηγήτρια Κυριακή (Κίρκη) Κεφαλέα
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος