Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.12.2019

Πρόσκληση για την κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Αθανάσιου Λαζογεώργου (Α.Μ. 26403)

Τρίτη και ώρα 12.00 στην Αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε τη 10η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στην κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και την προφορική δοκιμασία του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Αθανάσιου Λαζογεώργου που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κτήριο Θεολογικής Σχολής, Παν/πολη, 157 84  Άνω Ιλίσια).

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας

*(υπογραφή)

Καθ. Σωτήριος Σ. Δεσπότης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος