Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.03.2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο των συνεργασιών του Αναπλ. Καθηγ. κ. Χρήστου Καρακόλη

Υποβολή αιτήσεων: 1 έως και 7 Μαρτίου 2017 στη Γραμματεία του Ερμηνευτικού Τομέα

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απασχοληθούν στο τρέχον Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Θεολογίας στο πλαίσιο των συνεργασιών του Αναπλ. Καθηγητή κ. Χρήστου Καρακόλη, το οποίο αφορά σε (α) μελέτη και διαχείριση πολιτιστικών θησαυρών, και (β) εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από 1 έως και 7 Μαρτίου στη Γραμματεία του Ερμηνευτικού Τομέα (κ. Παρασκευή Ροκά).

Τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα και επιλογής των υποψηφίων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν προφορικής συνεντεύξεως την Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 14:30, λαμβανομένων υπόψιν των ειδικών ενδιαφερόντων των αιτούντων, κοινωνικών κριτηρίων και του μέσου όρου βαθμολογίας τους.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από (α) αναλυτική βαθμολογία, (β) πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας ή σχετική βεβαίωση και (γ) πιστοποίηση χρήσης Η/Υ ή σχετική βεβαίωση. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή, το τηλέφωνο και το email του, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας, καθώς επίσης και τον φορέα στον οποίο προτιμά να απασχοληθεί.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι εξής: Εκδόσεις «εν Πλω» (2 θέσεις), Ίδρυμα «Άρτος Ζωής» (1 θέση), Ελληνική Βιβλική Εταιρία (1 θέση). Σύνολο: 4 θέσεις.