Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.05.2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο των συνεργασιών της Λέκτορος Δέσποινας Μιχάλαγα

Υποβολή αιτήσεων: 19 έως και 26 Μαΐου 2017 στη Γραμματεία του Ιστορικού Τομέα

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απασχοληθούν στο τρέχον Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Θεολογίας στο πλαίσιο των συνεργασιών της λέκτορος Δέσποινας Μιχάλαγα, το οποίο αφορά σε: α) μελέτη χειρογράφων βιβλίων, και β) μελέτη και διαχείριση πολιτιστικών θησαυρών, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από 19 έως και 26 Μαΐου στη Γραμματεία του Ιστορικού Τομέα (κ. Αθανάσιο Κάρμη).

Τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα και επιλογής των υποψηφίων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν προφορικής συνεντεύξεως τη Δευτέρα 29 Μαΐου, στις 11.00, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών ενδιαφερόντων των αιτούντων, κοινωνικών κριτηρίων και του μέσου όρου της βαθμολογίας τους.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: α) αναλυτική βαθμολογία, β) πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας ή σχετική βεβαίωση, και γ) πιστοποίηση χρήσης Η/Υ ή σχετική βεβαίωση. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερομένου, το τηλέφωνο και την ηλεκτρονική του διεύθυνση, καθώς επίσης και τον φορέα στον οποίο προτιμά να απασχοληθεί.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
                                                     Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
                                                     Σύλλογος «ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ».

Από το Γραφείο