Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.11.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προσφορών για προμήθειες της κατηγορίας "Εκτυπώσεις, γραφική ύλη και αναλώσιμα γραφείου"

Προθεσμία: μέχρι και 02/12/2019

Στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο Π.Μ.Σ. «ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και κωδικό έρευνας 14056, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

- Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος