Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.12.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης»

Προθεσμία: 10/12/2019, σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16257 και τίτλο «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πολιτικό Κίνημα «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Δημήτριος Καραδήμα.

Από τις Πρυτανικές Αρχές
του Ε.Κ.Π.Α.

* Η παρούσα ενημέρωση αποτελεί αναδημοσίευση της αρχικής προκήρυξης που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Κ.Π.Α., ο οποίος έχει και την όλη ευθύνη της σχετικής διαδικασίας.