Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.06.2016

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στις δράσεις "Μελέτη χειρογράφων βιβλίων" και "Μελέτη και διαχείριση πολιτιστικών θησαυρών"

Υπεύθυνη: Λέκτ. Δέσποινα Μιχάλαγα. Προθεσμία δηλώσεων: Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι κ.κ. φοιτητές /φοιτήτριες να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2016), στις δράσεις α) Μελέτη χειρογράφων βιβλίων και  β) Μελέτη και διαχείριση πολιτιστικών θησαυρών, στους φορείς α) Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και β) Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών (ΒΧΜ), να καταθέσουν τα
δικαιολογητικά τους στο γραφείο 238, β΄ όροφος (και ηλεκτρονικά στο email:dsmich@theol.uoa.gr), έως και την προσεχή Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Δέσποινα Μιχάλαγα
Λέκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών