Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.04.2018

Προκήρυξη 7 θέσεων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/φοιτητριών με υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Μάριο Κουκουνάρα-Λιάγκη

στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση καιΔια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από το ΕυρωπαϊκόΤαμείο-ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους προκηρύσσονται 5 θέσεις τρίμηνης αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (http://www.laskaridisfoundation.org/) και 2 θέσεις τρίμηνης αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης στο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (http://theatroedu.gr/).

Πληροφορίες για τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ (http://www.theol.uoa.gr/proboli-newn/8yrida-praktikis-askhshs-tmimatos-8eologias-ekpa.html).

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες καταθέτουν την αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα και φωτοτυπίες δικαιολογητικών σε φάκελο, στον οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η θέση για την οποία αιτούνται, στο γραφείο 314 (3ος όροφος), Τρίτη και Πέμπτη 11:00-14:30, από τις 26
Απριλίου 2018 έως και τις 10 Μαΐου 2018.

Πληροφορίες: makoulia@theol.uoa.gr

Από το Γραφείο της Πρακτικής-Διδακτικής Άσκησης