Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.02.2018

Προκήρυξη 6 θέσεων Πρακτικής φοιτητών/τριών με υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή Ιωάννη Παναγιωτόπουλο στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας» (ΦΕΒ 2018)

Δηλώσεις: μέχρι και την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στις 15:00

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»(ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο-ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους προκηρύσσονται 6 θέσεις τρίμηνης αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης στην Εταιρεία «ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΛΙΟΥ Α.Ε., δ.τ. Πύργος Βασιλίσσης» (www.pyrgosvasilissis.gr).

Πληροφορίες για τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ (http://www.theol.uoa.gr/proboli-newn/8yrida-praktikis-askhshs-tmimatos-8eologias-ekpa.html).

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες καταθέτουν την αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα και φωτοτυπίες δικαιολογητικών σε φάκελο, στον οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η θέση για την οποία αιτούνται, στο γραφείο μου, μέχρι και την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στις 15:00.

Πληροφορίες: ipanagio@theol.uoa.gr.

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής,
Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος

- PDF