Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.07.2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στο ΔΠΜΣ με τίτλο «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ανακοίνωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΕΔΕ του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. και Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών/τριών στο ΔΜΠΣ με τίτλο «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Χρόνος υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από 7 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2020, στη Γραμματεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.

- Προκήρυξη

- Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος