Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.09.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ΕΙΣΑΓΩΓΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ», ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 έως Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις οδηγίες της Προκήρυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:  ΑΔΑ: ΩΝΠ646ΨΖ2Ν-ΤΩΨ

ΑΙΤΗΣΗ: http://bit.do/e8bg7

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή εξήντα (60) φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού» (ΦΕΚ 200/01.02.2019 για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Πηγές, την Λατρεία και τον Διαπολιτισμικό Βίο του Χριστιανισμού» στις παρακάτω Ειδικεύσεις:

(1) Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου

(2) Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλησιαστική Ιστορία, και Δογματική Θεολογία

(3) Λειτουργική-Αγιολογία

Η Ειδίκευση Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου περιέχει τη Θεματική ενότητα: Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου.

Η Ειδίκευση Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλησιαστική Ιστορία, και Δογματική Θεολογία περιέχει τις Θεματικές ενότητες Α: Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία και Δογματική Θεολογία, Β: Εκκλησιαστική Ιστορία.

Η Ειδίκευση Λειτουργική-Αγιολογία περιέχει τις Θεματικές ενότητες Α: Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας, Β: Αγιολογία, Γ: Υμνολογία.

(Θεματικές ενότητες, Πρόγραμμα μαθημάτων, Περιεχόμενο μαθημάτων και Κανονισμός Λειτουργίας) στο σύνδεσμο που ακολουθεί http://machristianity.soctheol.uoa.gr/spoydes.html ).

Τα μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου αρχίζουν το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (Φεβρουάριο του 2020).

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης ύψους 480 ευρώ για καθένα από τα τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: από Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 έως Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 ως ακολούθως:

Δευτέρα-Τετάρτη Παρασκευή ώρα 11:00-13:00 και Τρίτη-Πέμπτη ώρα 15:00-17:00 στο γραφείο 103 1ος όροφος κτιρίου Θεολογικής Σχολής Άνω Ιλίσια (τηλ. 210-7275823).

Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου έως Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019) στη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ,
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Π.Μ.Σ. «ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Πανεπιστημιόπολη – Τ.Κ. 15784 Άνω Ιλίσια, Τηλ. 210-7275847, 210-7275823

Από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος