Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.02.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προγράμματος ERASMUS+ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Το διάστημα από Δευτέρα 04.03.2019 έως και Δευτέρα 18.03.2019 κάθε μέρα (11.00-13.00), σύμφωνα με τις οδηγίες της ανακοίνωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
https://goo.gl/y9e372

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ, Καθηγητής
Τηλ. Γραφείου: 210727 5731 Fax: 2107275721
e-mail: 
sotdespo@soctheol.uoa.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΡΚΗ) ΚΕΦΑΛΕΑ, Αν. Καθηγήτρια
Τηλ. Γραφείου: 210727 5817
e-mail :
kkefalea@soctheol.uoa.gr

Το διάστημα από Δευτέρα 04.03.2019 έως και Δευτέρα 18.03.2019  κάθε μέρα (11.00-13.00) στο Γραφείο της κ. Αφροδίτης Αγαπητού, ΕΤΕΠ (1ος όροφος Νο 105), αφού πρώτα πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου στη Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας,  μπορούν να καταθέσουν τις Αιτήσεις τους οι Φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το ΕΡΑΣΜΟΣ και να μεταβούν στο Εξωτερικό για να πραγματοποιήσουν ένα εξάμηνο των σπουδών τους το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (συνεργαζόμενα ιδρύματα, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, οικονομικά και νομικά θέματα) στον ακόλουθο ΦΑΚΕΛΟ: https://goo.gl/y9e372

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο αν τη στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση Erasmus έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων τα οποία να αντιστοιχούν σε 30 Πιστωτικές Μονάδες (ΕCΤS) ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και αναγνώρισης μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής.

Από το Γραφείο