Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.05.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας με την επωνυμία «Εργαστήριο Ψηφιακής Έρευνας και Σπουδής Χειρογράφων»

Ειδική ανακοίνωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας με την επωνυμία «ργαστήριο  Ψηφιακής Έρευνας και Σπουδής Χειρογράφων»: http://bit.do/eSXWa

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της παρούσας προκήρυξης.

O Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης