Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.05.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας με την επωνυμία «Εργαστήριο Κανονικού Δικαίου»

Ειδική ανακοίνωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας με την επωνυμία «Εργαστήριο Κανονικού Δικαίου»: bit.do/eSBJz

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της παρούσας προκήρυξης.

O Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης