Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.10.2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ Ν. ΚΑΡΜΙΡΗ (2016-17)

Υποβολή αιτήσεων: στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ε.Κ.Π.Α. (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30) μέχρι 20-11-2020.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει για το Πανεπιστημιακό έτος 2016-2017 την απονομή, από τα έσοδα της κληρονομίας Ι. και Ευφρ. Καρμίρη, ενός βραβείου υπό τον τίτλον «Βραβεῖον Ν. Καρμίρη» ποσού Ευρώ 5.000,00, σε «θεολογικάς διατριβάς ἐπί ὑφηγεσίᾳ ἤ διδακτορία» που εγκρίθηκαν από την Θεολογική Σχολή με τον βαθμό άριστα. Το κληροδότημα Ι. και Ευφρ. Καρμίρη θα καταβάλει και την δαπάνη για την εκτύπωσή του.

Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι / όσες ορκίσθηκαν Διδάκτορες κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2016-2017.

- Σχετικό αρχείο