Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.01.2020

Προφορική δοκιμασία και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Καλλιόπης Ρυακιωτάκη (Α.Μ. 17509)

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 ώρα 12.30 στην Αίθουσα Ομοτίμων της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην προφορική δοκιμασία και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Καλλιόπης Ρυακιωτάκη (Α.Μ. 17509), η οποία θα γίνει την Τρίτη 28 Ιανουαρίου  2020 ώρα 12.30 στην Αίθουσα Ομοτίμων της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κτήριο Θεολογικής Σχολής, Παν/πολη, 157 84  Άνω Ιλίσια).

 Ο Πρόεδρος

του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας

*(υπογραφή)

Καθηγητής Σωτήριος Σ. Δεσπότης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος