Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.10.2019

Προφορική δοκιμασία και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Καλλιόπης Πατρώνα (Α.Μ. 29401)

με τίτλο: «Η ψυχολογική σημασία της λειτουργικής απόδοσης των εορτών»

Παρακαλείστε να παρευρεθείτε στην προφορική δοκιμασία και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας στην Κατεύθυνση Θρησκειολογίας κ. Καλλιόπης Πατρώνα (Α.Μ. 29401) με τίτλο: «Η ψυχολογική σημασία της λειτουργικής απόδοσης των εορτών», η οποία θα γίνει την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 ώρα 10.00π.μ. στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης GU-MediaCenter, στο κτήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

 

* Καθηγητής Σωτήριος Σ. Δεσπότης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο Αρχείο του Τμήματος