Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

31.05.2019

Προφορική δοκιμασία και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της Μ/Φ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας κ. Γεωργίας Κουκλινού

θέμα: «Εκκλησία και κοινωνικά αδύνατοι στο έργο του Ιωάννη Χρυσοστόμου»

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 ώρα 13.30 στην Αίθουσα Συνεδριών της  Σχολής θα λάβει χώρα η προφορική δοκιμασία και κρίση της Μεταπτυχιακής  Διπλωματικής Εργασίας της Μ/Φ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας  κ. Γεωργίας Κουκλινού με τίτλο: «Εκκλησία και κοινωνικά αδύνατοι  στο έργο του Ιωάννη Χρυσοστόμου».

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος