Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.06.2019

Προφορική δοκιμασία και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) του Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Κωνσταντίνου Τοπάλη

με τίτλο: «Ο Λόγος του Θεού στην ψηφιακή εποχή. Μια πρόκληση για την Ορθόδοξη Επικοινωνιακή Θεολογία. Ψηφιακή Επανάσταση και Ορθόδοξη θεώρηση»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 ώρα 12:30 στην Αίθουσα Ομοτίμων της Θεολογικής Σχολής θα γίνει η προφορική δοκιμασία και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) του Μεταπτυχιακού Φοιτητή στην Κατεύθυνση «Χριστιανικής Αγωγής, Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας» κ. Κωνσταντίνου Τοπάλη (Α.Μ. 16513) με τίτλο: «Ο Λόγος του Θεού στην ψηφιακή εποχή. Μια πρόκληση για την Ορθόδοξη Επικοινωνιακή Θεολογία. Ψηφιακή Επανάσταση και Ορθόδοξη θεώρηση».

Ο Διευθυντής του Τομέα

Αναπλ. Καθηγητής Βασίλειος Γαϊτάνης