Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.01.2019

Προφορική δοκιμασία και η κρίση της Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της Μ/Φ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας κ. Γεωργίας Κουκλινού

θέμα: «Εκκλησία και κοινωνικά αδύνατοι στο έργο του Ιωάννη Χρυσοστόμου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.00 στην Αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου) θα πραγματοποιηθεί η προφορική δοκιμασία και η κρίση της Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της Μ/Φ Κατεύθυνσης Θρησκειολογίας κ. Γεωργίας Κουκλινού (Α.Μ. 97403) με τίτλο: «Εκκλησία και κοινωνικά αδύνατοι στο έργο του Ιωάννη Χρυσοστόμου».

 Ο Διευθυντής του Τομέα

 † Ο Επίσκοπος Αβύδου
Κύριλλος (Κατερέλος)

                                                               Καθηγητής