Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.01.2018

Προφορική ἐξέταση καί κρίση τοῦ ὑποψηφίου γιά Δίπλωμα Μεταπτυχιακῆς Εἰδίκευσης (Master), κατεύθυνση «Χριστιανική Λατρεία» π. Ἰωάννου (Ἰωαννικίου) Κουλιανόπουλου

μέ θέμα : «Ἡ ἔννοια τῆς ‘τάξεως’ καί τῆς ‘εὐσχημοσύνης’ στή Λατρεία τῶν τεσσάρων πρώτων αἰώνων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλεῖσθε  νά προσέλθετε τήν 12η  Φεβρουαρίου  2018 ἡμέρα Δευτέρα καί ὥρα 13.00, στήν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, 3ος ὄροφος, ὅπου θά γίνει ἡ προφορική ἐξέταση καί κρίση τοῦ ὑποψηφίου γιά Δίπλωμα Μεταπτυχιακῆς Εἰδίκευσης (Master), κατεύθυνση «Χριστιανική Λατρεία» π. Ἰωάννου (Ἰωαννικίου) Κουλιανόπουλου μέ θέμα : «Ἡ ἔννοια τῆς ‘τάξεως’ καί τῆς ‘εὐσχημοσύνης’ στή Λατρεία τῶν τεσσάρων πρώτων αἰώνων».

Ὁ Διευθυντής τοῦ Τομέα

Ἀναπλ. Καθηγητής Βασίλειος Γαϊτάνης