Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.09.2019

Προφορική ἐξέταση καί κρίση τοῦ ὑποψηφίου γιά Δίπλωμα Μεταπτυχιακῆς Εἰδίκευσης (Master), κατεύθυνση «Χριστιανική Λατρεία» π. Ἰωάννου Παππᾶ

μέ θέμα : «Ἡ ἱστορία καί ἡ θεολογία τῆς Ἀκολουθίας τῆς Προθέσεως»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλεῖσθε  νά προσέλθετε τήν 24η  Σεπτεμβρίου  2019 ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα 11.00, στήν Αἴθουσα Ὁμοτίμων Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, 3ος ὄροφος, ὅπου θά γίνει ἡ, ἀναβληθεῖσα ἀπὸ 9 Ίουλίου, προφορική ἐξέταση καί κρίση τοῦ ὑποψηφίου γιά Δίπλωμα Μεταπτυχιακῆς Εἰδίκευσης (Master), κατεύθυνση «Χριστιανική Λατρεία» π. Ἰωάννου Παππᾶ μέ θέμα : «Ἡ ἱστορία καί ἡ θεολογία τῆς Ἀκολουθίας τῆς Προθέσεως».

Ὁ Διευθυντής τοῦ Τομέα

Ἀναπλ. Καθηγητής Βασίλειος Γαϊτάνης