Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.10.2019

Παραδόσεις μαθήματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» (ΧΕ 2019-20)

Διδάσκων (ΕΔΒΜ96): Δρ. Λιαρμακόπουλος Αλέξανδρος

Το μάθημα «Δημιουργία και κτίση στο Κανονικό Δίκαιο» (Π) με διδάσκοντα τον Δρ. Λιαρμακόπουλο Αλέξανδρο θα διεξάγεται στο Σπουδαστήριο 321 κάθε Πέμπτη 14.00, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Ο Διδάσκων

Δρ. Αλέξανδρος Λιαμαρκόπουλος