Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.05.2019

Ολοκλήρωση ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ του Καθηγητή ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-19

σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα

Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019, ώρα 10.30 π.μ. στην Α΄Αίθουσα θα πραγματοποιηθεί η β΄ πρόοδος του μαθήματος  "Η ερμηνευτική τέχνη της Βίβλου και ο πολιτιστικός βίος της Μεσογείου" και στην συνέχεια θα ολοκληρώσει ο κ. Δεσπότης τις παραδόσεις του για το θερινό εξάμηνο.

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2019, ώρα 9.30 π.μ. στο Αμφιθέατρο θα πραγματοποιηθεί η β΄ πρόοδος του μαθήματος  "Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός " και στην συνέχεια θα ολοκληρώσει ο κ. Δεσπότης τις παραδόσεις του για το θερινό εξάμηνο.μαθήματος  "Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος  και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός" και στην συνέχεια θα ολοκληρώσει ο κ. Δεσπότης τις παραδόσεις του για το θερινό εξάμηνο.

Τό ίδιο ισχύει και για τα κάτωθι μαθήματα ως εξής:

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2019, ώρα 13.15 π.μ. στο Αμφιθέατρο θα πραγματοποιηθεί η πρόοδος του μαθήματος  "Αποκάλυψη του Ιωάννη και Αποκαλυπτικά Κινήματα" και στην συνέχεια θα ολοκληρώσει ο κ. Δεσπότης τις παραδόσεις του για το θερινό εξάμηνο.

Γιά τό μάθημα "Βίβλος και παιδαγωγικές εφαρμογές" έχει ήδη αναρτηθεί η ανακοίνωση, όπως και για την προφορική εξέταση όσων εκ του νόμου δικαιούνται να εξετασθούν προφορικά.

Εκ του Γραφείου του Διδάσκοντος
Καθηγητή κ. Σωτηρίου Δεσπότη