Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.09.2020

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ!!! ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 7 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

   

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών/τριών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

(1) Π.Μ.Σ. "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού"
Προκήρυξη-πληροφορίες: https://machristianity.soctheol.uoa.gr/

(2) Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Θεολογίας και Επιστήμες του Ανθρώπου"
Προκήρυξη-πληροφορίες: https://matheology.soctheol.uoa.gr/

(3) Π.Μ.Σ. "Θρησκειολογία" του Τμήματος
Προκήρυξη-πληροφορίες: https://mareligion.soctheol.uoa.gr/

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

   

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 7 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, εντός των προθεσμιών και σύμφωνα με τις οδηγίες κάθε προκήρυξης.

Τα μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου σε όλα τα Π.Μ.Σ. ξεκινούν τον Φεβρουάριο/Μάρτιο 2021.

Από τη Γραμματεία
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος