Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.01.2018

Μεταδιδακτορική έρευνα Δρ. Σοφίας Σκλείδα

Θέμα: Θεολογικός λυρισμός και συμβολισμός στα ελληνόφωνα δημοτικά τραγούδια (ερωτικά και μοιρολόγια) της Κάτω Ιταλίας

Επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π.: Κυριακή (Κίρκη) Κεφαλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια (6η Συν. 17.1.2018).