Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.07.2017

Μεταδιδακτορική έρευνα Δρ. Κανέλλου Κιούλου

Θέμα: Αξιολογική Ανθρωπολογία: ο ρόλος της στην προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας

Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Βασιλειάδου (αποφ. 10η Γ.Σ.Ε.Σ. 05.07.2017).