Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.12.2018

Ὕλη γιὰ τὸ μάθημα "Ἱστορία τῶν θρησκειῶν -Ἰσλάμ" ἀκαδ. ἔτους 2018-19

Διδάσκων: Καθηγητής Στέλιος Λ. Παπαλεξανδρόπουλος

   
  • Ὕλη ἀπὸ τὸ Βιβλίο τῆς Ἑλένης Κονδύλη  "Ἀραβικὸς Πολιτισμός"

Σελίδες 69-86, 185-225, 263-272, 320-325, 429 -433.

Φοιτητὲς παρελθόντων ἐξαμήνων ἤ προερχόμενοι ἀπὸ κατατακτήριες μποροῦν νὰ
ἐξεταστοῦν στὴν ὕλη τοῦ συγγράμματος ποὺ ἔχουν πάρει (Γιαννουλάτου ἤ
Ζιάκα), ἡ ὁποία βρίσκεται ἀναρτημένη στὸν ἱστότοπο τοῦ Τμήματος.

  • Ὕλη ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀναστασίου Γιαννουλάτου "Ἰσλάμ -Θρησκειολογικὴ ἐπισκόπηση

Σσ. 31-36  Σημασία τῆς γνώσεως τοῦ Ἰσλάμ. Σσ. 95-147 "Μωάμεθ, ὁ προφήτης τοῦ Θεοῦ" καὶ "Κοράνιο:Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Κυρίου".

Σσ. 191-225 Βασικὲς θεολογικὲς γραμμὲς τοῦ Κορανίου.

Σσ. 245-301 ("...μέχρι τὴν Ἰνδονησία")

-Λατρευτικὴ ζωὴ καὶ 5 στύλοι.

Σσ. 339-349 Shia.

Ὁ διδάσκων

Καθ. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος