Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.07.2018

Κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Master) και η προφορική δοκιμασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή της κατεύθυνσης της Εκκλησιαστικής Γραμματείας κ. Γεωργίου Χρ. Φούντζουλα

θέμα: «Πατερικά Σχόλια στην Κλίμακα του Αγίου Ιωάννη του Σιναΐτη. Η προσφορά του χειρογράφου της Γενναδείου Βιβλιοθήκης Κυριαζή 15»

Την προσεχή Πέμπτη 12Ιουλίου 2018 και ώρα: 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί  η  κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Master) και η προφορική δοκιμασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή της κατεύθυνσης της Εκκλησιαστικής Γραμματείας κ. Γεωργίου Χρ. Φούντζουλα ( Α.Μ. 25605 ), στην αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής.

Το θέμα της Μ.Δ.Ε. είναι: «Πατερικά Σχόλια στην Κλίμακα του Αγίου Ιωάννη του Σιναΐτη. Η προσφορά του χειρογράφου της Γενναδείου Βιβλιοθήκης Κυριαζή 15».

             Εκ του Γραφείου